แนวทางการคัดแยกประเภทผู้ป่วย อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน จังหวัดขอนแก่น

เขียนโดย สิรภพ

การแบ่งประเภทผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินของโรงพยาบาลทุกระดับในจังหวัดขอนแก่น

 

KHON KAEN EMERGENCY SEVERITY INDEX (KESI)

 

เป็นระบบการคัดแยกประเภทผู้ป่วย โดยแบ่งตามความรุนแรงของความเจ็บป่วย หรือการบาดเจ็บ โดยมีจุดประสงค์เพื่อ ให้ผู้ป่วยได้รับการตรวจรักษาอย่างรวดเร็วและเหมาะสมตามสภาพของการเจ็บป่วยในระยะเวลาที่เหมาะสม โดยแบ่งระดับของความรุนแรงเป็น 5 ระดับดังนี้

 

โรงพยาบาล

ระดับ

สี

ประเภทผู้ป่วย

เวลาที่ตรวจ

 

ทุกโรงพยาบาลในจังหวัดขอนแก่น                                                          

1

แดง

Resuscitation (ผู้ป่วยวิกฤต)

ตรวจทันที

2

ชมพู

Emergent (เจ็บป่วยรุนแรง)

รอตรวจ 5-15 นาที

3

เหลือง

Urgent (เจ็บป่วยปานกลาง)

รอตรวจ 15-30 นาที

4

เขียว

Less-Urgent (เจ็บป่วยเล็กน้อย)

รอตรวจ 30-60 นาที

5

ขาว

Non-Urgent (เจ็บป่วยทั่วไป)

รอตรวจ 1-2 ชม.

 


 เพิ่มเติมที่ www.kkphp.go.th

สวัสดีชาวโรงพยาบาลหนองเรือทุกท่าน และยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ทุกคน
Tab content 2
Monday the 22nd. โรงพยาบาลหนองเรือ 243 ม.13 ต.หนองเรือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น โทร.043-294057-8 , 043-294011. Hostgator coupon - Powered By Joomla Design By Siraphob Jornburom.